37 – Het Dordtse minderbroederklooster. 326 jaar bouwen en bidden

Het Dordtse minderbroederklooster. 326 jaar bouwen en bidden

Vanaf 1960 de de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Onderzoek veel opgravingen in Dordrecht. Door een grote brand in de binnenstad werd het mogelijk in de periode 1982-1985 nog een laatste onderzoek te doen, omdat bekend was dat dit de locatie van het Minderbroederklooster was. Het resultaat vindt u in dit – zoals gebruikelijk rijk geïllustreerde – boekje, geschreven door de Dordtse archeoloog Marc Dorst. De gevonden archeologische resten hebben betrekking op de hele kloosterfase, maar ook op de tijd ervoor en daarna.

Auteur: Marc Dorst
ISBN/EAN 978 90 829508-1-6 – 40 pagina’s – soft cover

 

 

Reacties zijn gesloten.