36 – Turedrith, nieuw licht op het ontstaan van Dordrecht

Thuredrith, nieuw licht op het ontstaan van Dordrecht

Vanuit drie verschillende gezichtspunten – dat van de archeoloog, historicus en de waterbouwkundige – rekenen de auteurs – Marc Dorst, Henk ’t Jong en Gerrit Jan Schiereck – met gepaste bescheidenheid af met een aantal misverstanden rond het ontstaan van Dordrecht. Hoe zit het met het ontstaan en de loop van de Oude Maas en de Thuredrith? Is een gedeelte van de Voorstraatshaven nou gegraven of niet? Hoe kun je de excentrische ligging van de Grote Kerk verklaren?

Auteurs: Marc Dorst, Henk ’t Jong en Gerrit Jan Schiereck
No. 36 – Thuredrith, nieuw licht op het ontstaan van Dordrecht
Isbn 978-90-829508 – 40 pagina’s – soft cover

Reacties zijn gesloten.