32 – Dordtse kapers op de kust

Dordtse kapers op de kust

Dordtse kapers op de kust

Helden of schurken?

Dordrecht heeft een piratenbuurt! Een gedeelte van de Voorstraat-Noord refereert aan een bijzondere episode in de geschiedenis van Dordrecht. Tussen de Kerksteiger (nieuw) en de Boomstraat woonden in de periode 1550-1700 aan beide kanten kapers en piraten:. veelal zelfstandige ondernemers die soms ook werden ingezet wanneer de Republiek der Verenigde Nederlanden in oorlog was. Kapers werkten met een commissiebrief van de Staten-Generaal, piraten niet en dat maakte hen tot criminelen.

Van een aantal zeventiende-eeuwse bewoners van de Dordtse piratenbuurt heeft Cees Esseboom nagegaan wie zij waren en waar zij hun activiteiten ontplooiden. Het waren zowel kapers als piraten. Hun werkwijze verschilde nauwelijks, maar de ene groep bereikte een heldenstatus, de andere werd als crimineel beoordeeld.

Auteur: Cees Esseboom

32 – Dordtse kapers op de kust

ISBN 978-90-824376-2-1 – 40 pagina’s – soft cover

Reacties zijn gesloten.