21 – Het Dordtse Dolhuis

Het Dordtse Dolhuis

Het Dordtse Dolhuis

Eerst..

De veelzijdige geschiedenis van het Dolhuis begint in de middeleeuwen, toen het pand in gebruik was als klooster door de Cellebroeders. In 1572 wordt het pand toegewezen aan de stad en het pand wordt geschikt gemaakt voor het opnemen van krankzinnigen of wel ‘dollen’. Later wordt het uitgebreid met een tucht- en werkhuis voor bedelaars, zwervers en criminelen. In 1723 wordt het dolhuis/tuchthuis verkocht en verhuizen de bewoners naar het Leprooshuis in de Vriesestraat.

En later..

Het gebouw wordt particulier eigendom en is dat nu nog steeds. Het complex was de afgelopen eeuwen onder meer in gebruik als blauwselfabriek en atelier voor glazenier Toon Berg. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd het een ontmoetingscentrum voor jongeren. Op dit moment biedt het complex onderdak aan een uitgaansgelegenheid en kantoren.

Auteurs: Herman van Duinen en Cees Esseboom

21 – Het Dordtse Dolhuis

ISBN 978-90-76496-48-1 – 36 pagina’s – soft cover

Reageren is niet mogelijk