14 – Dordrecht op het spoor

Dordrecht op het spoor

De trein als motor voor de stad

Dordrecht op het spoor

Dordrecht aangesloten

Ruim dertig jaar na de opening van Neerlands eerste spoorlijn van Amsterdam naar Haarlem krijgt Dordrecht een aansluiting op het spoorwegnet. Op 31 oktober 1872 wordt de lijn Rotterdam-Dordrecht-Breda in gebruik genomen.

Waterstaatsstation eerste klasse

De stad krijgt een station dat past bij haar positie als knooppunt in het spoorwegnet, een zogeheten Waterstaatsstation eerste klasse. Van dit type zijn er slechts twee – het andere station staat in Zwolle.

Op initiatief van Dordtse notabelen wordt de stad in 1885 ook aangesloten op de Merwe- en Waalspoorlijn, later bekend onder de naam ‘Betuwelijn’

Auteur: Rita Heiden

14 – Dordrecht op het spoor

ISBN 978-90-76496-36-8 – 36 pagina’s – soft cover

Reacties zijn gesloten.