01 – De Dordtse Synode 1618-1619

 

De Dordtse Synode

De Dordtse Synode 1618-1619Het eerste deeltje in de serie. Gedurende een aantal maanden in 1618/19 werd in Dordrecht een kerkvergadering gehouden van predikanten en theologen uit binnen- en buitenland. Aanleiding was een langlopend conflict in de Gereformeerde Kerk van Nederland over het leerstuk van de “predestinatie”. Maar de bijeenkomst had ook een politieke achtergrond: was de kerk onafhankelijk van de staat, of moest de kerk zich ontwikkelen tot een brede volkskerk met een iets ruimere leer, iets wat de staat wilde.

Resultaten

De resultaten, een veroordeling van de Remonstrantse opvattingen, werden vastgelegd in de Dordtse Leerregels. Andere resultaten waren de formulering van de Dordtse Kerkorde en het besluit tot een nieuwe bijbelvertaling.

Auteur

Fred van Lieburg beschrijft op vlotte wijze de achtergronden en de gevolgen van de Dordtse Synode voor Nederland en Dordrecht, zowel in religieuze als in economische zin.

Auteur: Fred van Lieburg

 

01 – De Dordtse Synode 1618-1619

ISBN/EAN 978090-820342-4-0 – 30 pagina’s – soft cover

Reacties zijn gesloten.