02 – Gezichten van Dordrecht

De vele gezichten van Dordrecht

 

Gezichten van DordrechtDit boekje gaat over de gevels van Dordrecht, en in het bijzonder de gezichten in de gevels. Metselaars moesten vroeger bij wijze van meesterproef voor het Dordtse metselaarsgilde een gevel bouwen.  Als versiering werden vaak kopjes uit de steen gehouwen.

Wandeling

Aan de hand van een plattegrond in het boekje neemt de auteur Jaap Bouman u mee op een rondwandeling in de binnenstad van Dordrecht. Onderweg krijgt u informatie over  opmerkelijke gevels en gevelkopjes.

Auteur: Jaap Bouman

02 – Gezichten van Dordrecht

ISBN/EAN 987-90-76496-43-6 – 32 pagina’s – soft cover

01A – The Synod of Dordrecht 1618-1619

The Synod of Dordrecht 1618-1619

The Synod of Dordrecht 1618-1619

Important church assembly

In the years of 1618-1619 Dordrecht was the venue of an important church assembly of ministers and theologians from the Dutch Republic and abroad. The main reason for this conference was a long-standing conflict within the Reformed Church in the Dutch Republic about the doctrine of predestination, but the relationship between church and state was also an important issue.

Results

The Synod led to a rejection of the Remonstrants’ view, recorded for posterity in the Canons of Dordrecht. Other results were the Church Order of Dordrecht and the decision to embark upon anew Bible translation, later to be known as the Statenbijbel of 1637.

Author: Professor Dr. Fred van Lieburg

01a – The Synod of Dordrecht 1618-1619

ISBN 978-90-824376-5-2

01 – De Dordtse Synode 1618-1619

 

De Dordtse Synode

De Dordtse Synode 1618-1619Het eerste deeltje in de serie. Gedurende een aantal maanden in 1618/19 werd in Dordrecht een kerkvergadering gehouden van predikanten en theologen uit binnen- en buitenland. Aanleiding was een langlopend conflict in de Gereformeerde Kerk van Nederland over het leerstuk van de “predestinatie”. Maar de bijeenkomst had ook een politieke achtergrond: was de kerk onafhankelijk van de staat, of moest de kerk zich ontwikkelen tot een brede volkskerk met een iets ruimere leer, iets wat de staat wilde.

Resultaten

De resultaten, een veroordeling van de Remonstrantse opvattingen, werden vastgelegd in de Dordtse Leerregels. Andere resultaten waren de formulering van de Dordtse Kerkorde en het besluit tot een nieuwe bijbelvertaling.

Auteur

Fred van Lieburg beschrijft op vlotte wijze de achtergronden en de gevolgen van de Dordtse Synode voor Nederland en Dordrecht, zowel in religieuze als in economische zin.

Auteur: Fred van Lieburg

 

01 – De Dordtse Synode 1618-1619

ISBN/EAN 978090-820342-4-0 – 30 pagina’s – soft cover

Eind april verschijnt no. 42!

 

Op 30 april a.s. verschijnt nr. 42 in de reeks ‘Verhalen van Dordrecht’. ‘Dordrecht – Sobibor’ met als ondertitel ‘Van gebiedsverbod tot gaskamer – van onderduik tot opstand’ beschrijft het lot van de Joden in de Tweede Wereldoorlog, met speciale aandacht voor de Dordtse Joden die in kamp Sobibor werden vermoord. Het boekje is geschreven door Harrie Teunissen en geïllustreerd en opgemaakt door Per Bos en is geënt op de tentoonstelling die onlangs heeft plaatsgevonden in het Stadskantoor. 

Overigens, alle boekjes zijn nog verkrijgbaar, en liggen op u te wachten bij de bekende verkooppunten! En de prijs is, zoals steeds, bescheiden, € 4,75

Als u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen van de serie en nieuwe uitgaven, neem dan contact op met Dick Swier, Varkenmarkt 73, 3311BR Dordrecht. Het contactformulier hebben we helaas moeten verwijderen door een overvloed van berichten van Russische trollen…..