13 – De Dordtse hofjes

De Dordtse hofjes

Van middeleeuwse woonvormen tot modern alternatief..
De Dordtse hofjes

Nog zeven hofjes…..

Als goed bewaarde geheimen liggen de hofjes een beetje verscholen in de stad. Voorbijgangers stappen er niet zonder schroom binnen, benauwd om inbreuk te maken op de privacy van de bewoners. Van alle hofjes die Dordrecht telde, zijn er nog zeven over. Het oudste nog bestaande hofje dateert uit 1519: het Van Slingelandtshof.

Herwaardering

Nadat ze jarenlang hun nut hadden bewezen, waren hofjes lange tijd uit de mode. Door achterstallig onderhoud, geldgebrek en stadsvernieuwingsoperaties sneuvelden          vele hofjes. Vaak overleefden juist de oudste. Herwaardering valt de hofjes inmiddels ten deel. Marcel Sluijter besteedt aandacht aan alle nog bestaande hofjes, zoals de Regenten- of Lenghenhof en de Hallinqhof. Ook bevat het boekje interviews met enkele bewoners en regenten van Dordtse hofjes.

Auteur: Marcel Sluijter

13 – De Dordtse hofjes

ISBN 978-90-76496-35-1

 

12 – Ary Scheffer (1795-1858)

Ary Scheffer (1795-1858) 
Aty Scheffer

Dordrecht – Parijs

Het ongelofelijke levensverhaal van een jongen uit Dordrecht die op jeugdige leeftijd naar Parijs vertrok en daar een van de best betaalde, meest gevraagde en vaakst gereproduceerde schilders van zijn tijd werd.

Dordrechts Museum

Dit boekje is geschreven door Sander Paarlberg, conservator oude kunst van het Dordrechts Museum, dat een vrijwel volledig overzicht toont van het oeuvre van Ary Scheffer.

Auteur: Sander Paarlberg

12 – Ary Scheffer (1795-1858)

ISBN 978-90-76496-34-4 – 36 pagina’s – soft cover

11 – Wonderbaarlijk Dordrecht

Wonderbaarlijk Dordrecht

 

Wonderbaarlijk Dordrecht

Dordtse mirakelverhalen

Ruben Koman neemt de lezer mee op ontdekkingsreis langs middeleeuwse mirakelverhalen van en over Dordtenaren. Zo besteedt hij onder meer aandacht aan de legende van Sint Sura – die de opdracht kreeg een kerk te bouwen, de latere Grote Kerk – en de relikwie van het Heilig Hout, een typisch middeleeuws wonderverhaal. De oude vertellingen zijn aangevuld met moderne wonderverhalen die de auteur optekende in de periode 2003-2007.

 

 

Auteur: Ruben A. Koman

11 – Een dronk op Dordrecht

ISBN 978-90-76496-32-0 – 32 pagina’s – soft cover

10 – Een dronk op Dordrecht

Een dronk op Dordrecht

Een beknopte alcoholische geschiedenis

Een dronk op DordrechtAlcoholische handel

Dordrecht is de stad waar de biertap ooit continu open stond, waar de wijn royaal uitgeschonken werd en de jenever met gemak de bovenrand van het glas bereikte. Wijn werd hier ooit met scheepsladingen tegelijk verhandeld, bier werd hier in grote hoeveelheden gebrouwen en jenever en likeur wordt er, voor de échte fijnproever nog altijd ambachtelijk vervaardigd.

Reis door de tijd

In deze beknopte alcoholische geschiedenis van een welvarende handelsstad neemt auteur Kees Thies de lezer mee op een informatieve, maar vooral pretentieloze en zeker niet complete tijdreis vol wetenswaardigheden over Dordtse drank en Dordtse drinkers.

Auteur: Kees Thies

 

10 – Een dronk op Dordrecht

ISBN 978-90-76496-31-3 – 32 pagina’s – soft cover

09 – De watertorens van Dordrecht en Dubbeldam

De watertorens van Dordrecht en Dubbeldam

De watertorens van Dordrecht en DubbeldamPublieke functie

De watertorens op het Eiland van Dordrecht zijn van groot belang geweest voor de gezondheid en de hygiëne van de inwoners van Dordrecht en Dubbeldam. Door hun komst hoefde het drinkwater niet langer uit vervuilde sloten en havens gehaald te worden, maar kwam uit de kraan. Gezuiverd rivierwater werd via de reservoirs in de top van de torens naar de mensen thuis gepompt. Die van Dordrecht staat op een schiereiland aan het Wantij en weerspiegelt de bouwstijl van kastelen en kloosters. Die van Dubbeldam dateert uit een tijd dat gewapend beton het nieuwe wondermiddel was.

En nu… 

Door betere technieken binnen het waterleidingbedrijf werden ze overbodig, maar in de 21ste eeuw begon voor de torens een nieuwe fase in hun geschiedenis. De Dubbeldamse toren werd een ecologische bijenkorf en fungeert nu als hotel. Diezelfde functie heeft de toren aan het Wantij, die het middelpunt vormt van ‘Villa Augustus’, een prachtig complex van tuinen, kassen en een restaurant.

Auteur: André Oerlemans

 

09 – De watertorens van Dordrecht en Dubbeldam

ISBN 978-90-824376-4-5 – 32 pagina’s – soft cover – 3e druk 2016

08 – Victoria

Victoria

VictoriaDe biscuitfabriek

Jarenlang heeft de biscuitfabriek Victoria aan de Hoge Bakstraat mede het gezicht van Dordrecht bepaald. Victoria werd in 1904 geopend als filiaal van de gelijknamige Brusselse fabriek die dateerde uit 1894.

Populair

 Vooral bij jonge meisjes was Victoria bijzonder in trek. Zij verkozen het inpakken van koekjes boven het werken als dienstbode.  In 1948 werd het 1000ste personeelslid verwelkomd en op het hoogtepunt in de jaren vijftig waren er 1600 werknemers.

De eerste directeur was J.C. Redelé, een bestuurder met een sociaal gezicht, die als eerste ondernemer in Dordrecht de vrije zaterdagmiddag invoerde.

Frits Baarda vertelt het verhaal van Victoria, van de start in 1904 tot de sloop van de fabriek in 1982.

Auteur: Frits Baarda 

 

08 – Victoria

ISBN 90-76496-29-3 – 36 pagina’s – soft cover

 

07 – De Elisabethsvloed‹

De Sint Elisabethsvloed

Hoe het water geschiedenis schreef

De Sint ElisabethsvloedMythe of werkelijkheid?

De Sint Elisabethsvloed spreekt tot de verbeelding. Zozeer zelfs dat soms van mythevorming sprake is. Van de vloed zijn geen beschrijvingen uit de eerste hand bekend. Dat bij de overstroming 100.000 mensen verdronken, zoals in sommige geschriften staat vermeld, is echter vrijwel zeker overdreven. Wel is dankzij historisch en archeologisch onderzoek een redelijk betrouwbare reconstructie te maken.

Altaarpanelen

Enkele tientallen jaren na de watersnood zijn in opdracht van enkele inwoners van Wieldrecht altaarpanelen geschilderd, die een indruk geven van hoe men toen tegen deze natuurramp aankeek. Deze panelen bevinden zich in de collectie van het Rijksmuseum.

Dit boekje geeft een beeld van de huidige inzichten over deze overstroming die bijna 600 jaar geleden grote gevolgen had.

Auteur: Wim Roodnat

 

07 – De Elisabethsvloed

ISBN 10-90-76496-28-5 – 32 pagina’s – soft cover

06 – Het Zakkendragersgilde

De Dordtse gilden

 

Het Zakkendragersgilde

In de 15e eeuw telde Dordrecht liefst dertig gilden waarin vierendertig verschillende beroepen waren vertegenwoordigd. Het Zakkendragersgilde heeft van deze gilden het langste bestaan. Pass in 1950 besloot de gemeenteraad om het gilde op te heffen en de zakkendragers die nog in leven waren een uitkering toe te kennen.

Mazelaars

De zakkendragers waren sjouwers van turf en mannen die sjouwden met zakken koren die in kleine vletten over de Maas werden aangevoerd.  Vandaar de bijnaam ‘mazelaars’.

Het Zakkendragersgilde werd daarom ook wel Mazelaarsgilde genoemd.

Auteurs: Kitty Römer-Hurkmans en Jan Koonings

 

06 – Het Zakkendragersgilde

ISBN 10-9076496277 – 32 pagina’s – soft cover

05 – 1572 Vrije Staten kiezen voor onafhankelijkheid en Oranje

Tegen Philips II, voor Oranje

 

1572 Vrije Staten kiezen voor onafhankelijkheid en Oranje

In 1572 vond in Dordrecht een bijzondere vergadering plaats: de vertegenwoordigers van twaalf Hollandse steden kozen samen met de Watergeuzen en Marnix van Sint Aldegonde (afgezant van Prins Willem van Oranje) voor de Prins en tegen koning Philips II van Spanje. Daarmee legden ze in feite de basis voor het huidige Nederland.

Auteur

Oud-journaliste Joke Vente beschrijft de aanloop tot de Statenvergadering in het Hof in Dordrecht, de rol van de Watergeuzen en hoe Marnix van Sint Aldegonde als vertegenwoordiger van de Prins een dringende oproep tot steun aan de Staten richtte.

Museum Hof van Nederland

In het museum Hof van Nederland wordt deze zeer levendige vergadering nagespeeld.

Auteur: Joke Vente

 

05 – 1572 Vrije Staten kiezen voor onafhankelijkheid en Oranje

ISBN/EAN 987-90-76496-53-3 – 32 pagina’s – soft cover

04 – Naamgenoten

Vier werelddelen

 

Naamgenoten van Dordrecht

Het vierde deel in de serie gaat over de relatie tussen Dordrecht en vier van zijn naamgenoten. Frits Baarda schrijft over deze vier ‘Dordrechten’, die in vier werelddelen liggen (of lagen): Nieuw-Dordrecht in Drenthe, de (vroegere) plantage Dordrecht in Suriname, het Dordt College in de VS en Dordrecht in de Oostkaap in Zuid-Afrika.

De Synode van Dordrecht

Dat belangrijke gebeurtenissen in de de geschiedenis van Dordrecht voortleven blijkt uit het feit dat twee van de naamgenoten hebben uit respect voor de Synode van Dordrecht hun naam aan de Synode ontleend: het Dordt College in Sioux Center in  de VS en het Zuid-Afrikaanse Dordrecht

Auteur: Frits Baarda

 

04 – Naamgenoten

ISNS 90-76496-23-4 – 40 pagina’s – soft cover