23 – Riddersporen

Riddersporen

De heren en huizen van de Merwede

RiddersporenHuis te Merwede 

Dit boekje gaat vooral over een van de huizen van de heren van de Merwede, het Huis te Merwede in Dordrecht. Al bijna 600 jaar staat het Huis als een verlaten ruïne aan de Merwede. De schrijver vertelt over de heren van de Merwede en de geschiedenis van het Huis.

Restauratie 

In de loop van de 20e eeuw werd de fundering van het Huis ontgraven en daarmee een deel van de gracht. Tijdens deze werkzaamheden werd een groot aantal bijzondere vondsten gedaan. In 2010 werd de ruïne verder opgeknapt.

Auteur: Nieky Klaus

23 – Riddersporen

ISBN 978-90-67496-51-1 – 32 pagina’s – soft cover

 

22 – De Bijbel in Dordrecht

De Bijbel in Dordrecht

De Bijbel in DordrechtProf. dr. Fred van Lieburg blikt terug op de geschiedenis van bijbels, bijbel-vertalingen en bijbelgebruik, toegespitst op de stad Dordrecht. Daarbij komen bijzonderheden naar voren over middeleeuwse handschriften, verkopers en drukkers van bijbels, teksten op gevelstenen en activiteiten rond vertalingen waaronder de Statenbijbel van 1637. Zie ook het boekje dat Van Lieburg schreef over de Dordtse Synode van 1618-1619 (no.1), waarvan ook een Engelse veretaling beschikbaar is.

 

 

 

Auteur: Fred van Lieburg

22 – De Bijbel in Dordrecht

ISBN 978-90-76496-50-4 – 32 pagina’s – soft cover

 

21 – Het Dordtse Dolhuis

Het Dordtse Dolhuis

Het Dordtse Dolhuis

Eerst..

De veelzijdige geschiedenis van het Dolhuis begint in de middeleeuwen, toen het pand in gebruik was als klooster door de Cellebroeders. In 1572 wordt het pand toegewezen aan de stad en het pand wordt geschikt gemaakt voor het opnemen van krankzinnigen of wel ‘dollen’. Later wordt het uitgebreid met een tucht- en werkhuis voor bedelaars, zwervers en criminelen. In 1723 wordt het dolhuis/tuchthuis verkocht en verhuizen de bewoners naar het Leprooshuis in de Vriesestraat.

En later..

Het gebouw wordt particulier eigendom en is dat nu nog steeds. Het complex was de afgelopen eeuwen onder meer in gebruik als blauwselfabriek en atelier voor glazenier Toon Berg. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd het een ontmoetingscentrum voor jongeren. Op dit moment biedt het complex onderdak aan een uitgaansgelegenheid en kantoren.

Auteurs: Herman van Duinen en Cees Esseboom

21 – Het Dordtse Dolhuis

ISBN 978-90-76496-48-1 – 36 pagina’s – soft cover

20 – Dieren in de Dordtse binnenstad

Dieren in de Dordtse binnenstad

Dieren in de Dordtse binnenstad

Van griffioen tot giraffe

Herman van Duinen neemt de lezer mee langs de veelheid aan dieren die de Dordtse binnenstad rijk is. Ze zijn te vinden aan gevels, op grafzerken, in familiewapens of staan als kunstobject te pronken. Naast dieren uit de natuur zoals leeuwen, adelaars, olifanten en zwanen zijn er ook mythologische dieren te zien: een griffioen, een kentauer en een eenhoorn. De auteur gaat uitgebreid in op deze dieren en hun betekenis.

Wandeling

Er is in het boekje een plattegrond met nummers opgenomen die verwijzen naar de genummerde afbeelding en beschrijving van een bepaald dier. Al wandelend in de binnenstad kunnen de beschreven dieren zo snel worden gevonden.

Auteur: Herman A. van Duinen

20 – Dieren in de Dordtse binnenstad

ISBN 978-90-76496-47-4

19 – Dordrecht in de oorlog en de oorlog in Dordrecht

Dordrecht in de oorlog en de oorlog in Dordrecht

Dordrecht in de oorlog en de oorlog in Dordrecht

Aanloop

Kees Weltevrede beschrijft in dit boekje wat er zich in Dordrecht afspeelde in de aanloop tot de Tweede Wereldoorlog, tijdens de oorlog en na 1945. Natuurlijk begint het met de opkomst van Hitler, de toenemende oorlogsdreiging en hoe Dordrecht zich zo goed mogelijk op een oorlog probeerde voor te bereiden.

Alle aspecten

Vrijwel alle aspecten van de oorlog, toegespitst op Dordrecht, komen aan de orde: het begin van de bezetting, de Duitsers in de stad, de veranderingen in het dagelijkse leven en de Jodenvervolging, maar ook het verzet en de hongerwinter. Tenslotte de Bevrijding en wat daarna kwam, de zuiveringen en de wederopbouw.

Auteur: Kees Weltevrede

19 – Dordrecht in de oorlog en de oorlog in Dordrecht

ISBN 978-90-76496-6-7 – 36 pagina’s – soft cover

18 – Burgemeesters van Dordrecht

Burgemeesters van Dordrecht

Eerste burgers van 1200 tot heden

Burgemeesters van Dordrecht

Recente burgemeesters

Dit boekje – het achttiende in de reeks – verscheen ter gelegenheid van het afscheid van Ronald Bandell in 2010. Zoals bekend werd Ronald Bandell als burgemeester opgevolgd door Arno Brok, die in 2017 Commissaris van de koning in Friesland werd. Zijn opvolger is Wouter Kolff.

Van 1200 tot (ongeveer) nu

Vele burgemeesters hebben Dordrecht vanaf de 13e eeuw tot nu bestuurd. Het boekje is geschreven door Harco Bakker, die de burgemeesters ten tijde van de Republiek en in het Koninkrijk der Nederlanden de revu laat passeren, maar ook aandacht besteedt aan het burgemeesterschap in en na de Tweede Wereldoorlog.

Auteur: Harco Bakker

18 – Burgemeesters van Dordrecht

ISBN 978-90-76496-44-3 – 32 pagina’s – soft cover

17 – Kroniek van Dordrecht

Kroniek van Dordrecht

Een beknopte geschiedenis van Hollands oudste stad

Kroniek van DordrechtHoogte- en dieptepunten

De voormalige Stadsbibliothecaris van Dordrecht, Jan Alleblas, beschrijft duizend jaar geschiedenis in zesduizend woorden. ‘Kroniek van Dordrecht’ is een kroniekmatige opsomming van hoogte- en dieptepunten. Hoogtepunten zijn onder meer de eerste Vrije Statenvergadering van 1572 en de Dordtse Synode van 1618-1619. Een dieptepunt was de Sint Elisabethsvloed van 4121. Deze en andere gebeurtenissen uit de historie van Dordrecht komen beknopt aan de orde.

 

 

Auteur: Jan Alleblas

17 – Kroniek van Dordrecht

ISBN 978-90-76496-55-9 – 36 pagina’s – soft cover

 

16 – Een eeuw onderwijs in het Oranjepark

Een eeuw onderwijs in het Oranjepark

Een eeuw onderwijs in het Oranjepark

Een monument als schoolgebouw

Het monumentale schoolgebouw aan het Oranjepark werd honderd jaar geleden gebouwd ten behoeve van de gemeentelijke HBS en is een van de weinige gebouwen uit die tijd die in de stad nog bewaard zijn gebleven. Duizenden leerlingen volgden er onderwijs. Anthon Grootenboer en Govert Veldhuijzen hebben de geschiedenis te boek gesteld waarbij zij ook aandacht besteden aan de bijzondere gebruikers van de school tijdens de Tweede Wereldoorlog en de watersnoodramp.

 

 

Auteurs: Anthon Grootenboer en Govert van Veldhuijzen

16 – Een eeuw onderwijs in het Oranjepark

ISBN 978-90-76496-39-9 – 36 pagina’s – soft cover

15 – Dordrecht en het huis van Oranje-Nassau

Dordrecht en het huis van Oranje-Nassau

Dordrecht en het huis van Oranje-Nassau

Het huis van Oranje-Nassau is door de eeuwen heen nauw verbonden met de geschiedenis van Nederland. Zo ook met de geschiedenis van de stad Dordrecht. Was het niet in Dordrecht dat in 1572 de Staten van Holland besloten in verzet te treden tegen de Spaanse overheersing en Prins Willem van Oranje uitriepen tot stadhouder van Holland? Vanaf die tijd toonden stadhouders, prinsen, koningen en koninginnen uit het huis van Oranje-Nassau belangstelling voor Dordrecht, tot op de dag van vandaag. Behalve Koning Willem I bezochten zij allen Dordrecht. Dit boekje beschrijft deze bezoeken en de viering van festiviteiten rond het huis van Oranje-Nassau.

 

Auteur: Ton Molendijk

15 – Dordrecht en het huis van Oranje-Nassau

ISBN 978-90-76496-38-2 – 36 pagina’s – soft cover

14 – Dordrecht op het spoor

Dordrecht op het spoor

De trein als motor voor de stad

Dordrecht op het spoor

Dordrecht aangesloten

Ruim dertig jaar na de opening van Neerlands eerste spoorlijn van Amsterdam naar Haarlem krijgt Dordrecht een aansluiting op het spoorwegnet. Op 31 oktober 1872 wordt de lijn Rotterdam-Dordrecht-Breda in gebruik genomen.

Waterstaatsstation eerste klasse

De stad krijgt een station dat past bij haar positie als knooppunt in het spoorwegnet, een zogeheten Waterstaatsstation eerste klasse. Van dit type zijn er slechts twee – het andere station staat in Zwolle.

Op initiatief van Dordtse notabelen wordt de stad in 1885 ook aangesloten op de Merwe- en Waalspoorlijn, later bekend onder de naam ‘Betuwelijn’

Auteur: Rita Heiden

14 – Dordrecht op het spoor

ISBN 978-90-76496-36-8 – 36 pagina’s – soft cover