31 – Van zeil naar stroom en diesel

Van zeil naar stroom en diesel

Dordrecht en de binnenvaart

Van zeil naar stoom en diesel

‘Hoe dichter bij Dordt….’

‘Hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt’. Deze uitspraak komt mogelijk uit de binnenvaart: bij Dordrecht waren ondieptes, lastige stromingen, en schippers moesten er tol betalen. Zeker is dat de geschiedenis van Dordrecht nauw verbonden is met de binnenvaart. De Dordtse havens lagen altijd vol met schepen. Zij hadden Dordrecht als thuishaven of als tussenstop om er lading in te nemen of te lossen.

Het verleden en nu

In Dordrecht is het verleden nooit ver weg. In de Wolwevershaven bijvoorbeeld, waar tal van traditionele zeilschepen liggen en ook het stoomschip ‘Pieter Boele’. Op de Staart met het Binnenvaartmuseum in de duwboot Rene Siegfried. En de Groothoofdspoort, waar de Merwede, Oude Maas en de Noord samenkomen in het drukst bevaren binnenwater van Europa.

Auteur: Sjoerd de Meer

31 – Van zeil naar stroom en diesel

ISBN 978-90-824376-1-4

30 – De Holland van 1859

De Holland van 1959

Van kantoor tot onderwijsmuseum

De 'Holland van 1859'

‘De Holland’

Het kantoorgebouw van de N.V. Brandverzekering-Maatschappij ‘Holland van 1859’ is één van de beeldbepalende twintigste-eeuwse panden in de stad Dordrecht. In dit boekje treft u in kort bestek informatie over de ontstaansgeschiedenis van de succesvolle Dordtse verzekeringsmaatschappij, over het architectonisch ontwerp dat dateert uit 1939, de interieurs en de kunstwerken in en op dit neo-barokke gebouw en over de architect, de flamboyante Sybold van Ravesteyn (1889-1983).

Nationaal Onderwijsmuseum

Het Nationaal Onderwijsmuseum is al meer dan dertig jaar hét museum over de historie van het Nederlands onderwijs. Dit museum is ondergebracht in het gerestaureerde gebouw ‘De Holland’. Onderwijsmusea hebben een geschiedenis van bijna 140 jaar. Het tegenwoordige Nationaal Onderwijsmuseum laat in drie tentoonstellingen de geschiedenis én de actualiteit van het nationale onderwijs zien.

Auteurs: Rien van Buren en Kees Rouw

30 – De Holland van1859

ISBN 978-90-820342-5-7

 

 

29 – Verborgen schatten van het Statenplein

Verborgen schatten van het Statenplein

Ontstaan en ondergang van een middeleeuwse ambachtswijk

Verborgen schatten van het StatenpleinNiet alles verdwijnt..

Niet alles wat niet meer zichtbaar is, is verdwenen… Dit geldt zeker ook voor wat zich in het verre verleden in onze stad heeft afgespeeld. Zowel de resten van de huizen als die van het afval dat de bewoners achterlieten, zijn goed geconserveerd in de bodem aanwezig. Door de kleiige, natte bodem vergaan deze resten nauwelijks en komen dus na honderden jaren, soms als nieuw, weer tevoorschijn.

Middeleeuwse stadswijk

In dit verhaal van Dordrecht worden de opkomst, ontwikkeling en uiteindelijk de ondergang van een deel van de middeleeuwse stadswijk tussen de Kromme Elleboog en de Kolfstraat, nu het Statenplein, verteld. De inhoud is gebaseerd op de gegevens van de archeologische opgravingen  die zijn uitgevoerd in 1997, 1998 en 2000.

Auteur: Marc Dorst

29 – Verborgen schatten van het Statenplein

ISBN 978-90-820342-4-0 – 40 pagina’s – soft cover

28 – Van kaalslag tot nieuwbouw

Van kaalslag tot nieuwbouw

Van kaalslag tot nieuwbouw

Sanering van de Dordtse binnenstad 1958-1980

De sanering van de oude binnenstad is vrijwel nergens zo grondig aangepakt als in Dordrecht, niet alleen de aanzienlijke verpaupering, maar ook door de ambities van het stadsbestuur. De Dordtse binnenstad moest het kloppende hart van een zich snel ontwikkelende regio worden. Daarvoor was het noodzakelijk dat de verbindingen met de nieuwe buitenwijken en met de dorpen in de omgeving verbeterd en gemoderniseerd zouden worden. Volgens het Saneringsplan zouden ongeveer 1.900 woningen en andere panden, waaronder tientallen monumenten, het veld moeten ruimen. Het slopen van de veelal verkrotte woningen lukte nog wel, maar het heeft lang geduurd voordat alle kaalslaggebieden weer waren ingevuld.

Stadsvernieuwing 

Pas rond 1980 kreeg een andere vorm van stadsvernieuwing de overhand. Maar voor grote delen van de Bleijenhoek, de Steenstraat en omgeving en de Boogjes was het toen te laat. De schrijver Bert te Kiefte stelt de vraag: Was de sanering onvermijdelijk? Of is de binnenstad ten prooi gevallen aan een onverantwoorde vernieuwingsdrang van het toenmalige gemeentebestuur?

Auteur: Bert te Kiefte

28- Van kaalslag tot nieuwbouw

ISBN 978-90-820342-2-6 – 40 pagina’s – soft cover

27 – Dordtse impressionisten

Dordtse impressionisten

 

Dordtse Impressionisten

Impressionisme

De bekendste vertolkers van het impressionisme in Nederland zijn uiteraard de Haagse School en later de Amsterdamse impressionisten. In een aantal steden, waaronder Dordrecht, waren daarnaast groepen schilders bezig die zich lieten inspireren door de Haagse School.

Dordtse impressionisten

De Dordtse kunstschilder Peter van Loon schreef dit rijk geïllustreerde boekje over de Dordtse impressionisten, van Roland Larij tot en met Thomas van Heck, de laatste Dordtse impressionist. Kenmerkend voor deze groep, die ruim 100 jaar actief was, was de grote variatie aan onderwerpen.

Auteur:Peter van Loon

27 – Dordtse impressionisten

ISBM 978-90-842376-0-7 – 40 pagina’s – soft cover

26 – Dordrecht, de Poort van Holland

Dordrecht, de Poort van Holland

Dordrecht, De Poort van HollandStadspoorten aan land- en waterzijde

Dordrecht heeft ooit een groot aantal stadspoorten gekend. Vanaf de dertiende eeuw werd de stad beschermd door talrijke land‐ en waterpoorten. Nu, in de 21e eeuw, zijn daar nog maar twee poorten van over: de Groothoofdspoort en de Catrijnepoort. In dit boekje beschrijven de auteurs de Dordtse poorten, het doel dat zij dienden en geven de ontstaansgeschiedenis èn de teloorgang van de poorten weer.

 

 

Auteurs: Herman A. van Duinen en Cees Esseboom

26 – Dordrecht, de Poort van Holland

ISBN 978-90-820342-0-2  – 40 pagina’s soft cover

25 – Schouwburg Kunstmin

Schouwburg Kunstmin

Podium, passie en publiek

Schouwburg KunstminVereeniging Kunstmin

De twee auteurs vertellen het verhaal van het ontstaan en de wederwaardigheden van de Vereeniging Kunstmin die werd opgericht in 1846.

Eigen gebouw

Aan het einde van de 19e eeuw kreeg de vereniging een eigen schouwburg, ontworpen door de Rotterdamse architect Verheul. In de 20e eeuw ontwierp de bekende architect Sybold van Ravesteyn een geheel nieuw, prachtig interieur.

 

Auteurs: Geesken Bloemendal-ter Horst en Elisabeth van Heiningen

25 – Schouwburg Kunstmin

ISBN 978-90-67496-52-8 – 40 pagina’s – soft cover

 

 

 

24 – De Munt van Holland

De Munt van Holland

De Munt van HollandEen beknopte geschiedenis van de Dordtse Munt

De auteurs beschrijven de geschiedenis van de Munt van Holland vanaf de dertiende eeuw tot de sluiting van het munthuis in 1806. Zij besteden aandacht aan het Muntgebouw, de Munt als instelling en aan de mensen die betrokken waren bij het slaan en keuren van munten en penningen. De muntgezellen bijvoorbeeld vormden een apart wereldje binnen de Dordtse samenleving. Zij droegen speciale kleding en genoten vele voorrechten, zoals vrijstelling van allerlei belastingen.

 

 

Auteurs: Herman van Duinen en Cees Esseboom

24 – De Munt van Holland

ISBN 978-90-76496-53-5 – 40 pagina’s – soft cover

23 – Riddersporen

Riddersporen

De heren en huizen van de Merwede

RiddersporenHuis te Merwede 

Dit boekje gaat vooral over een van de huizen van de heren van de Merwede, het Huis te Merwede in Dordrecht. Al bijna 600 jaar staat het Huis als een verlaten ruïne aan de Merwede. De schrijver vertelt over de heren van de Merwede en de geschiedenis van het Huis.

Restauratie 

In de loop van de 20e eeuw werd de fundering van het Huis ontgraven en daarmee een deel van de gracht. Tijdens deze werkzaamheden werd een groot aantal bijzondere vondsten gedaan. In 2010 werd de ruïne verder opgeknapt.

Auteur: Nieky Klaus

23 – Riddersporen

ISBN 978-90-67496-51-1 – 32 pagina’s – soft cover

 

22 – De Bijbel in Dordrecht

De Bijbel in Dordrecht

De Bijbel in DordrechtProf. dr. Fred van Lieburg blikt terug op de geschiedenis van bijbels, bijbel-vertalingen en bijbelgebruik, toegespitst op de stad Dordrecht. Daarbij komen bijzonderheden naar voren over middeleeuwse handschriften, verkopers en drukkers van bijbels, teksten op gevelstenen en activiteiten rond vertalingen waaronder de Statenbijbel van 1637. Zie ook het boekje dat Van Lieburg schreef over de Dordtse Synode van 1618-1619 (no.1), waarvan ook een Engelse veretaling beschikbaar is.

 

 

 

Auteur: Fred van Lieburg

22 – De Bijbel in Dordrecht

ISBN 978-90-76496-50-4 – 32 pagina’s – soft cover