42 – Dordrecht – Sobibor

Dordrecht – Sobibor. Van gebiedsverbod tot gaskamer. Van onderduik tot opstand

44 Joden uit Dordrecht zijn in Sobibor vermoord… Dit boekje, nr. 42 in de reeks Verhalen van Dordrecht, schetst de maatregelen van de bezetter om de Joden te identificeren en te isoleren, ook in Dordrecht. Vooral de steeds verder teruggedrongen leefwereld in Dordrecht wordt in kaart gebracht. Na isolatie volgt deportatie naar het doorgangskamp Westerbork en tenslotte de dagenlange treinreis naar Sobibor, met onmiddellijk na aankomst vergassing.

Daarnaast komt ook de onderduik in Dordrecht aan de orde en tenslotte de opstand in Sobibor.

Het boekje is vanaf 30 april a.s. verkrijgbaar bij de bekende verkooppunten

tegen de zoals altijd bescheiden prijs van € 4,75.

Auteur: Harrie Teunissen

Opmaak: Per Bos

42 – Dordrecht – Sobibor. Van gebiedsverbod tot gaskamer – van onderduik tot opstand

ISBN 978-90-829508-6-1 – 44 pagina’s – soft cover

 

 

 

 

 

 

41 – Italianen in Dordrecht

Verhalen van Dordrecht nummer 41Italianen in Dordrecht

Geschiedenis van een kleurrijke gemeenschap (vanaf 1300)

In dit boekje wordt de bijdrage onderzocht die Dordtse Italianen door de eeuwen heen aan de stad hebben geleverd. Van een middeleeuwse kredietbank en een achttiende-eeuws familiewapen in Grote Kerk, via schoorsteenvegers, terrazzowerkers en ijsmakers, een beroemde Art Nouveau-architect en vele gastarbeiders naar de Italiaanse gemeenschap van nu, die omvangrijker is dan alleen de bekende pizzabakkers.

De komst van Italianen vormt de eerste aanzet voor wat later de multiculturele samenleving is gaan heten. Vaak zijn de Italiaanse migranten markante Dordtenaren, die kleur weten te brengen op het eiland van Dordrecht.

Auteur: Remy Balistreri

41 -Italianen in Dordrecht

ISBN 978-90-824376-3-8 – 44 pagina’s – soft cover

 

40 – Het ontstaan van Polder De Biesbosch

Het ontstaan van Polder De Biesbosch

De inpoldering van de Dordtse Biesbosch

Rob Haan beschrijft het inpolderingswerk in de crisisjaren na de Eerste Wereldoorlog met behulp van de grote aantallen werklozen die Dordrecht in die tijd kende en die een beroep deden op gemeentelijke steun. Het was zwaar werk in de woestenij van de Biesbosch voor de vele ongeschoolde arbeiders.

Het boekje is zoals gebruikelijk rijk geïllustreerd.

Auteur: Rob Haan

40 – Het ontstaan van Polder De Biesbosch

ISBN 978-90-829508-4-7  – 44 pagina’s – soft cover

 

39 – Toon Berg, tovenaar met glas

Toon Berg, tovenaar met glas

Dordtse glaskunstenaar gaf kleur aan Nederland

 

Toon Berg begon op 15-jarige leeftijd als smidsjongen, en na de Academie in Den Haag ging hij in de leer bij J.L. Schouten, eigenaar van ‘t Prinsenhof in Delft. Na de uitvoering van eigen ontwerpen bij de glasfabriek van Bouvy in Dordrecht begon hij in 1919 zijn eigen onderneming in het door hem aangekochte Dolhuis. Van daaruit vonden fraaie glasramen hun weg naar vele kerken, openbare gebouwen, kantoren, scholen en particulieren in heel Nederland. In zijn werk past hij vaak allegorische voorstellingen toe, zowel religieuze als profane. Zijn oeuvre bestond onder meer uit gebrandschilderde glas-in-loodramen, geslepen glasramen en geetst glas.

Dit boekje, van de hand van Cees Esseboom en Herman van Duinen, beschrijft de levensloop van Toon Berg, maar toont vooral zijn veelzijdige oeuvre in fraaie full-colour illustraties.

no. 39 – 40 pagina’s – full colour – isbn/ean 978-90-829508-3-0

38 – De Dordtse Letteren 1572-2019

De Dordtse Letteren 1572-2019

De Dordtse Letteren 1572-2019 geeft een beknopt overzicht van het literaire leven in de loop de eeuwen. In de 16de eeuw vestigde zich een aantal uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstige boekdrukkers en -verkopers in Dordrecht, dat daarmee een belangrijk centrum van de boekenbranche werd. In de eerste helft van de 17de eeuw kende het literaire leven een hoogtepunt met schrijvers als Johan van Beverwijck, Peter van Godewijck en zijn dochter Margaretha. Ook verbleef Jacob Cats enige tijd in Dordrecht in die tijd. Veel schrijvers hadden banden met de Latijnse School. Na 1670 volgde een inzinking, maar in de loop van de 18de eeuw zien we een kentering, mede onder invloed van Verlichtingsideeen en het ontstaan van diverse genootschappen zoals Concordia et Labore. Eind 19de eeuw hadden we in Dordrecht auteurs van landelijke statuur, zoals Jacques Perk, Jan Veth, Top Naeff en Marie Schmitz. Uiteraard komen in dit boekje, geschreven door Kees Klok, ook Kees Buddingh’ en Jan Eijkelboom uitgebreid aan bod.

De Dordtse Letteren 1571-2019 – Auteur: Kees Klok

ISBN/EAN 978-90-829508-2-3 – 40 pagina’s – soft cover

37 – Het Dordtse minderbroederklooster. 326 jaar bouwen en bidden

Het Dordtse minderbroederklooster. 326 jaar bouwen en bidden

Vanaf 1960 de de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Onderzoek veel opgravingen in Dordrecht. Door een grote brand in de binnenstad werd het mogelijk in de periode 1982-1985 nog een laatste onderzoek te doen, omdat bekend was dat dit de locatie van het Minderbroederklooster was. Het resultaat vindt u in dit – zoals gebruikelijk rijk geïllustreerde – boekje, geschreven door de Dordtse archeoloog Marc Dorst. De gevonden archeologische resten hebben betrekking op de hele kloosterfase, maar ook op de tijd ervoor en daarna.

Auteur: Marc Dorst
ISBN/EAN 978 90 829508-1-6 – 40 pagina’s – soft cover

 

 

36 – Turedrith, nieuw licht op het ontstaan van Dordrecht

Thuredrith, nieuw licht op het ontstaan van Dordrecht

Vanuit drie verschillende gezichtspunten – dat van de archeoloog, historicus en de waterbouwkundige – rekenen de auteurs – Marc Dorst, Henk ‘t Jong en Gerrit Jan Schiereck – met gepaste bescheidenheid af met een aantal misverstanden rond het ontstaan van Dordrecht. Hoe zit het met het ontstaan en de loop van de Oude Maas en de Thuredrith? Is een gedeelte van de Voorstraatshaven nou gegraven of niet? Hoe kun je de excentrische ligging van de Grote Kerk verklaren?

Auteurs: Marc Dorst, Henk ‘t Jong en Gerrit Jan Schiereck
No. 36 – Thuredrith, nieuw licht op het ontstaan van Dordrecht
Isbn 978-90-829508 – 40 pagina’s – soft cover

35 – Architectuur in Dordrecht 1830-1950

Architectuur in Dordrecht 1830-1950

In het voetspoor van een zevental Dordtse bouwmeesters

In dit boekje maakt u kennis met een aantal Dordtse architecten die in de periode 1830-195- in Dordrecht gebouwd hebben – gebouwen die ook nu nog in de stad te zien zijn. Elisabeth van Heiningen voert u met behulp van een plattegrond langs de meest opvallende panden.

De architecten

Zeven architecten komen aan bod: G.N. Itz, H.W. Veth, vader en zoon J.N. en H.A. Reus, B. van Bilderbeek, A. Ek en C.J.J. Tenenti. Naast hun levensloop en beschrijvingen van hun ‘producten’ bevat het boekje veel afbeeldingen en foto’s.

Auteur: Elisabeth van Heiningen

35 – Architectuur in Dordrecht 1830-1950

ISBN 978-90- 824376-7-6 – 40 pagina’s – soft cover

34 – De Groenlantsvaerders

De Groenlantsvaerders

Dordtse walvisvaart 1679-1804

De Groenlantsvaerders, Dordtse walvisvaart 1679-1804

Achtergrond

Een minder bekende economische activiteit van Dordtenaren is de walvisvaart. In de Republiek werden in het begin van de 17de eeuw minder oliehoudende zaden geteeld, een grondstof voor onder meer kaarsen en lampolie. Daarom werd de blik  gericht op walvissen, walrussen en robben. De eerste Nederlanders verschenen in de Noordelijke IJszee in 1612 en de later opgerichte Noordsche Compagnie had tot  1642 het monopolie om er te vissen.

Dordtse walvisvaarders

Van een echte Dordtse walvisrederij  kan pas worden gesproken in 1679. Toen stuurden twee Dordtenaren de walvisvaarder Sinter Klaas te Paard met succes naar Groenland. In de periode 1680-1690 telde Dordrecht zelfs 13 walvisrederijen die met elkaar een aantal jaren 16 schepen uitstuurden. Dit gaf een grote impuls aan de lokale economie.

Auteur: Daan Esseboom

34 – De Groenlantsvaerders

ISBN 978-90-824376-6-9 – 40 pagina’s – soft cover

 

33 – Rembrandt en Dordrecht

Rembrandt en Dordrecht

De meester en zijn leerlingen

Rembrandt en Dordrecht. De meester en zijn leerlingen

Wat had Rembrandt met Dordrecht?

Rembrandt was de belangrijkste Hollandse meester van de Gouden Eeuw en heeft grote invloed uitgeoefend op andere kunstenaars. Een opmerkelijk groot aantal vooraanstaande leerlingen en navolgers van Rembrandt kwam uit Dordrecht. En nergens werd zo lang in zijn stijl gewerkt. In dit boekje onderzoekt conservator Sander Paarlberg van het Dordrechts Museum de band tussen Rembrandt en Dordrecht. Is de grote meester in de Merwestad geweest? Wie waren zijn leerlingen en navolgers uit Dordrecht? Waarom gingen ze naar Amsterdam? Is er werk van Rembrandt in Dordrecht geweest? Wat is er in latere eeuwen nog van hem in de stad te merken? Wat had Ary Scheffer met Rembrandt? Een verrassend overzicht van alles wat Rembrandt met Dordrecht had en vice versa.

Auteur: Sander Paarlberg

33 – Rembrandt en Dordrecht

ISBN 978-90-824376-3-8 – 40 pagina’s – soft cover