39 – Toon Berg, tovenaar met glas

Toon Berg, tovenaar met glas

Dordtse glaskunstenaar gaf kleur aan Nederland

 

Toon Berg begon op 15-jarige leeftijd als smidsjongen, en na de Academie in Den Haag ging hij in de leer bij J.L. Schouten, eigenaar van ‘t Prinsenhof in Delft. Na de uitvoering van eigen ontwerpen bij de glasfabriek van Bouvy in Dordrecht begon hij in 1919 zijn eigen onderneming in het door hem aangekochte Dolhuis. Van daaruit vonden fraaie glasramen hun weg naar vele kerken, openbare gebouwen, kantoren, scholen en particulieren in heel Nederland. In zijn werk past hij vaak allegorische voorstellingen toe, zowel religieuze als profane. Zijn oeuvre bestond onder meer uit gebrandschilderde glas-in-loodramen, geslepen glasramen en geetst glas.

Dit boekje, van de hand van Cees Esseboom en Herman van Duinen, beschrijft de levensloop van Toon Berg, maar toont vooral zijn veelzijdige oeuvre in fraaie full-colour illustraties.

no. 39 – 40 pagina’s – full colour – isbn/ean 978-90-829508-3-0

38 – De Dordtse Letteren 1572-2019

De Dordtse Letteren 1572-2019

De Dordtse Letteren 1572-2019 geeft een beknopt overzicht van het literaire leven in de loop de eeuwen. In de 16de eeuw vestigde zich een aantal uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstige boekdrukkers en -verkopers in Dordrecht, dat daarmee een belangrijk centrum van de boekenbranche werd. In de eerste helft van de 17de eeuw kende het literaire leven een hoogtepunt met schrijvers als Johan van Beverwijck, Peter van Godewijck en zijn dochter Margaretha. Ook verbleef Jacob Cats enige tijd in Dordrecht in die tijd. Veel schrijvers hadden banden met de Latijnse School. Na 1670 volgde een inzinking, maar in de loop van de 18de eeuw zien we een kentering, mede onder invloed van Verlichtingsideeen en het ontstaan van diverse genootschappen zoals Concordia et Labore. Eind 19de eeuw hadden we in Dordrecht auteurs van landelijke statuur, zoals Jacques Perk, Jan Veth, Top Naeff en Marie Schmitz. Uiteraard komen in dit boekje, geschreven door Kees Klok, ook Kees Buddingh’ en Jan Eijkelboom uitgebreid aan bod.

De Dordtse Letteren 1571-2019 – Auteur: Kees Klok

ISBN/EAN 978-90-829508-2-3 – 40 pagina’s – soft cover

37 – Het Dordtse minderbroederklooster. 326 jaar bouwen en bidden

Het Dordtse minderbroederklooster. 326 jaar bouwen en bidden

Vanaf 1960 de de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Onderzoek veel opgravingen in Dordrecht. Door een grote brand in de binnenstad werd het mogelijk in de periode 1982-1985 nog een laatste onderzoek te doen, omdat bekend was dat dit de locatie van het Minderbroederklooster was. Het resultaat vindt u in dit – zoals gebruikelijk rijk geïllustreerde – boekje, geschreven door de Dordtse archeoloog Marc Dorst. De gevonden archeologische resten hebben betrekking op de hele kloosterfase, maar ook op de tijd ervoor en daarna.

Auteur: Marc Dorst
ISBN/EAN 978 90 829508-1-6 – 40 pagina’s – soft cover

 

 

36 – Turedrith, nieuw licht op het ontstaan van Dordrecht

Thuredrith, nieuw licht op het ontstaan van Dordrecht

Vanuit drie verschillende gezichtspunten – dat van de archeoloog, historicus en de waterbouwkundige – rekenen de auteurs – Marc Dorst, Henk ‘t Jong en Gerrit Jan Schiereck – met gepaste bescheidenheid af met een aantal misverstanden rond het ontstaan van Dordrecht. Hoe zit het met het ontstaan en de loop van de Oude Maas en de Thuredrith? Is een gedeelte van de Voorstraatshaven nou gegraven of niet? Hoe kun je de excentrische ligging van de Grote Kerk verklaren?

Auteurs: Marc Dorst, Henk ‘t Jong en Gerrit Jan Schiereck
No. 36 – Thuredrith, nieuw licht op het ontstaan van Dordrecht
Isbn 978-90-829508 – 40 pagina’s – soft cover

35 – Architectuur in Dordrecht 1830-1950

Architectuur in Dordrecht 1830-1950

In het voetspoor van een zevental Dordtse bouwmeesters

In dit boekje maakt u kennis met een aantal Dordtse architecten die in de periode 1830-195- in Dordrecht gebouwd hebben – gebouwen die ook nu nog in de stad te zien zijn. Elisabeth van Heiningen voert u met behulp van een plattegrond langs de meest opvallende panden.

De architecten

Zeven architecten komen aan bod: G.N. Itz, H.W. Veth, vader en zoon J.N. en H.A. Reus, B. van Bilderbeek, A. Ek en C.J.J. Tenenti. Naast hun levensloop en beschrijvingen van hun ‘producten’ bevat het boekje veel afbeeldingen en foto’s.

Auteur: Elisabeth van Heiningen

35 – Architectuur in Dordrecht 1830-1950

ISBN 978-90- 824376-7-6 – 40 pagina’s – soft cover

34 – De Groenlantsvaerders

De Groenlantsvaerders

Dordtse walvisvaart 1679-1804

De Groenlantsvaerders, Dordtse walvisvaart 1679-1804

Achtergrond

Een minder bekende economische activiteit van Dordtenaren is de walvisvaart. In de Republiek werden in het begin van de 17de eeuw minder oliehoudende zaden geteeld, een grondstof voor onder meer kaarsen en lampolie. Daarom werd de blik  gericht op walvissen, walrussen en robben. De eerste Nederlanders verschenen in de Noordelijke IJszee in 1612 en de later opgerichte Noordsche Compagnie had tot  1642 het monopolie om er te vissen.

Dordtse walvisvaarders

Van een echte Dordtse walvisrederij  kan pas worden gesproken in 1679. Toen stuurden twee Dordtenaren de walvisvaarder Sinter Klaas te Paard met succes naar Groenland. In de periode 1680-1690 telde Dordrecht zelfs 13 walvisrederijen die met elkaar een aantal jaren 16 schepen uitstuurden. Dit gaf een grote impuls aan de lokale economie.

Auteur: Daan Esseboom

34 – De Groenlantsvaerders

ISBN 978-90-824376-6-9 – 40 pagina’s – soft cover

 

33 – Rembrandt en Dordrecht

Rembrandt en Dordrecht

De meester en zijn leerlingen

Rembrandt en Dordrecht. De meester en zijn leerlingen

Wat had Rembrandt met Dordrecht?

Rembrandt was de belangrijkste Hollandse meester van de Gouden Eeuw en heeft grote invloed uitgeoefend op andere kunstenaars. Een opmerkelijk groot aantal vooraanstaande leerlingen en navolgers van Rembrandt kwam uit Dordrecht. En nergens werd zo lang in zijn stijl gewerkt. In dit boekje onderzoekt conservator Sander Paarlberg van het Dordrechts Museum de band tussen Rembrandt en Dordrecht. Is de grote meester in de Merwestad geweest? Wie waren zijn leerlingen en navolgers uit Dordrecht? Waarom gingen ze naar Amsterdam? Is er werk van Rembrandt in Dordrecht geweest? Wat is er in latere eeuwen nog van hem in de stad te merken? Wat had Ary Scheffer met Rembrandt? Een verrassend overzicht van alles wat Rembrandt met Dordrecht had en vice versa.

Auteur: Sander Paarlberg

33 – Rembrandt en Dordrecht

ISBN 978-90-824376-3-8 – 40 pagina’s – soft cover

 

32 – Dordtse kapers op de kust

Dordtse kapers op de kust

Dordtse kapers op de kust

Helden of schurken?

Dordrecht heeft een piratenbuurt! Een gedeelte van de Voorstraat-Noord refereert aan een bijzondere episode in de geschiedenis van Dordrecht. Tussen de Kerksteiger (nieuw) en de Boomstraat woonden in de periode 1550-1700 aan beide kanten kapers en piraten:. veelal zelfstandige ondernemers die soms ook werden ingezet wanneer de Republiek der Verenigde Nederlanden in oorlog was. Kapers werkten met een commissiebrief van de Staten-Generaal, piraten niet en dat maakte hen tot criminelen.

Van een aantal zeventiende-eeuwse bewoners van de Dordtse piratenbuurt heeft Cees Esseboom nagegaan wie zij waren en waar zij hun activiteiten ontplooiden. Het waren zowel kapers als piraten. Hun werkwijze verschilde nauwelijks, maar de ene groep bereikte een heldenstatus, de andere werd als crimineel beoordeeld.

Auteur: Cees Esseboom

32 – Dordtse kapers op de kust

ISBN 978-90-824376-2-1 – 40 pagina’s – soft cover

31 – Van zeil naar stroom en diesel

Van zeil naar stroom en diesel

Dordrecht en de binnenvaart

Van zeil naar stoom en diesel

‘Hoe dichter bij Dordt….’

‘Hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt’. Deze uitspraak komt mogelijk uit de binnenvaart: bij Dordrecht waren ondieptes, lastige stromingen, en schippers moesten er tol betalen. Zeker is dat de geschiedenis van Dordrecht nauw verbonden is met de binnenvaart. De Dordtse havens lagen altijd vol met schepen. Zij hadden Dordrecht als thuishaven of als tussenstop om er lading in te nemen of te lossen.

Het verleden en nu

In Dordrecht is het verleden nooit ver weg. In de Wolwevershaven bijvoorbeeld, waar tal van traditionele zeilschepen liggen en ook het stoomschip ‘Pieter Boele’. Op de Staart met het Binnenvaartmuseum in de duwboot Rene Siegfried. En de Groothoofdspoort, waar de Merwede, Oude Maas en de Noord samenkomen in het drukst bevaren binnenwater van Europa.

Auteur: Sjoerd de Meer

31 – Van zeil naar stroom en diesel

ISBN 978-90-824376-1-4

30 – De Holland van 1859

De Holland van 1959

Van kantoor tot onderwijsmuseum

De 'Holland van 1859'

‘De Holland’

Het kantoorgebouw van de N.V. Brandverzekering-Maatschappij ‘Holland van 1859’ is één van de beeldbepalende twintigste-eeuwse panden in de stad Dordrecht. In dit boekje treft u in kort bestek informatie over de ontstaansgeschiedenis van de succesvolle Dordtse verzekeringsmaatschappij, over het architectonisch ontwerp dat dateert uit 1939, de interieurs en de kunstwerken in en op dit neo-barokke gebouw en over de architect, de flamboyante Sybold van Ravesteyn (1889-1983).

Nationaal Onderwijsmuseum

Het Nationaal Onderwijsmuseum is al meer dan dertig jaar hét museum over de historie van het Nederlands onderwijs. Dit museum is ondergebracht in het gerestaureerde gebouw ‘De Holland’. Onderwijsmusea hebben een geschiedenis van bijna 140 jaar. Het tegenwoordige Nationaal Onderwijsmuseum laat in drie tentoonstellingen de geschiedenis én de actualiteit van het nationale onderwijs zien.

Auteurs: Rien van Buren en Kees Rouw

30 – De Holland van1859

ISBN 978-90-820342-5-7