07 – De Elisabethsvloed‹

De Sint Elisabethsvloed

Hoe het water geschiedenis schreef

De Sint ElisabethsvloedMythe of werkelijkheid?

De Sint Elisabethsvloed spreekt tot de verbeelding. Zozeer zelfs dat soms van mythevorming sprake is. Van de vloed zijn geen beschrijvingen uit de eerste hand bekend. Dat bij de overstroming 100.000 mensen verdronken, zoals in sommige geschriften staat vermeld, is echter vrijwel zeker overdreven. Wel is dankzij historisch en archeologisch onderzoek een redelijk betrouwbare reconstructie te maken.

Altaarpanelen

Enkele tientallen jaren na de watersnood zijn in opdracht van enkele inwoners van Wieldrecht altaarpanelen geschilderd, die een indruk geven van hoe men toen tegen deze natuurramp aankeek. Deze panelen bevinden zich in de collectie van het Rijksmuseum.

Dit boekje geeft een beeld van de huidige inzichten over deze overstroming die bijna 600 jaar geleden grote gevolgen had.

Auteur: Wim Roodnat

 

07 – De Elisabethsvloed

ISBN 10-90-76496-28-5 – 32 pagina’s – soft cover

06 – Het Zakkendragersgilde

De Dordtse gilden

 

Het Zakkendragersgilde

In de 15e eeuw telde Dordrecht liefst dertig gilden waarin vierendertig verschillende beroepen waren vertegenwoordigd. Het Zakkendragersgilde heeft van deze gilden het langste bestaan. Pass in 1950 besloot de gemeenteraad om het gilde op te heffen en de zakkendragers die nog in leven waren een uitkering toe te kennen.

Mazelaars

De zakkendragers waren sjouwers van turf en mannen die sjouwden met zakken koren die in kleine vletten over de Maas werden aangevoerd.  Vandaar de bijnaam ‘mazelaars’.

Het Zakkendragersgilde werd daarom ook wel Mazelaarsgilde genoemd.

Auteurs: Kitty Römer-Hurkmans en Jan Koonings

 

06 – Het Zakkendragersgilde

ISBN 10-9076496277 – 32 pagina’s – soft cover

05 – 1572 Vrije Staten kiezen voor onafhankelijkheid en Oranje

Tegen Philips II, voor Oranje

 

1572 Vrije Staten kiezen voor onafhankelijkheid en Oranje

In 1572 vond in Dordrecht een bijzondere vergadering plaats: de vertegenwoordigers van twaalf Hollandse steden kozen samen met de Watergeuzen en Marnix van Sint Aldegonde (afgezant van Prins Willem van Oranje) voor de Prins en tegen koning Philips II van Spanje. Daarmee legden ze in feite de basis voor het huidige Nederland.

Auteur

Oud-journaliste Joke Vente beschrijft de aanloop tot de Statenvergadering in het Hof in Dordrecht, de rol van de Watergeuzen en hoe Marnix van Sint Aldegonde als vertegenwoordiger van de Prins een dringende oproep tot steun aan de Staten richtte.

Museum Hof van Nederland

In het museum Hof van Nederland wordt deze zeer levendige vergadering nagespeeld.

Auteur: Joke Vente

 

05 – 1572 Vrije Staten kiezen voor onafhankelijkheid en Oranje

ISBN/EAN 987-90-76496-53-3 – 32 pagina’s – soft cover

04 – Naamgenoten

Vier werelddelen

 

Naamgenoten van Dordrecht

Het vierde deel in de serie gaat over de relatie tussen Dordrecht en vier van zijn naamgenoten. Frits Baarda schrijft over deze vier ‘Dordrechten’, die in vier werelddelen liggen (of lagen): Nieuw-Dordrecht in Drenthe, de (vroegere) plantage Dordrecht in Suriname, het Dordt College in de VS en Dordrecht in de Oostkaap in Zuid-Afrika.

De Synode van Dordrecht

Dat belangrijke gebeurtenissen in de de geschiedenis van Dordrecht voortleven blijkt uit het feit dat twee van de naamgenoten hebben uit respect voor de Synode van Dordrecht hun naam aan de Synode ontleend: het Dordt College in Sioux Center in  de VS en het Zuid-Afrikaanse Dordrecht

Auteur: Frits Baarda

 

04 – Naamgenoten

ISNS 90-76496-23-4 – 40 pagina’s – soft cover

03 – Stadhuis van Dordrecht

Geschiedenis Stadhuis van Dordrecht

 

Het Stadhuis van DordrechtHet pand dat bekend staat als het Stadhuis van Dordrecht heeft een lange en boeiende geschiedenis. Het stamt uit 1383 en werd gebouwd als Vlaamse hal, een beurs voor naar Dordrecht uitgeweken Vlaamse lakenhandelaren. Later namen de stadsbestuurderen er hun intrek; in 1554 werd de hal verbouwd tot Stadthuys. Op de bovenverdieping werden van 1646 tot 1860 gevangenen gehuisvest. In de negentiende eeuw kreeg het pand zijn huidige neoclassistische aanblik.

Tegenwoordig gebruik

Tegenwoordig wordt het Stadhuis gebruikt voor huwelijksvoltrekkingen en officiële ontvangsten. Ook vergadert de Gemeenteraad er nog steeds.

Auteur: Rita Vlot

 

03 – Stadhuis van Dordrecht

ISBN 90-76496-20-X – 32 pagina’s – soft cover

02 – Gezichten van Dordrecht

De vele gezichten van Dordrecht

 

Gezichten van DordrechtDit boekje gaat over de gevels van Dordrecht, en in het bijzonder de gezichten in de gevels. Metselaars moesten vroeger bij wijze van meesterproef voor het Dordtse metselaarsgilde een gevel bouwen.  Als versiering werden vaak kopjes uit de steen gehouwen.

Wandeling

Aan de hand van een plattegrond in het boekje neemt de auteur Jaap Bouman u mee op een rondwandeling in de binnenstad van Dordrecht. Onderweg krijgt u informatie over  opmerkelijke gevels en gevelkopjes.

Auteur: Jaap Bouman

02 – Gezichten van Dordrecht

ISBN/EAN 987-90-76496-43-6 – 32 pagina’s – soft cover

01A – The Synod of Dordrecht 1618-1619

The Synod of Dordrecht 1618-1619

The Synod of Dordrecht 1618-1619

Important church assembly

In the years of 1618-1619 Dordrecht was the venue of an important church assembly of ministers and theologians from the Dutch Republic and abroad. The main reason for this conference was a long-standing conflict within the Reformed Church in the Dutch Republic about the doctrine of predestination, but the relationship between church and state was also an important issue.

Results

The Synod led to a rejection of the Remonstrants’ view, recorded for posterity in the Canons of Dordrecht. Other results were the Church Order of Dordrecht and the decision to embark upon anew Bible translation, later to be known as the Statenbijbel of 1637.

Author: Professor Dr. Fred van Lieburg

01a – The Synod of Dordrecht 1618-1619

ISBN 978-90-824376-5-2

01 – De Dordtse Synode 1618-1619

 

De Dordtse Synode

De Dordtse Synode 1618-1619Het eerste deeltje in de serie. Gedurende een aantal maanden in 1618/19 werd in Dordrecht een kerkvergadering gehouden van predikanten en theologen uit binnen- en buitenland. Aanleiding was een langlopend conflict in de Gereformeerde Kerk van Nederland over het leerstuk van de “predestinatie”. Maar de bijeenkomst had ook een politieke achtergrond: was de kerk onafhankelijk van de staat, of moest de kerk zich ontwikkelen tot een brede volkskerk met een iets ruimere leer, iets wat de staat wilde.

Resultaten

De resultaten, een veroordeling van de Remonstrantse opvattingen, werden vastgelegd in de Dordtse Leerregels. Andere resultaten waren de formulering van de Dordtse Kerkorde en het besluit tot een nieuwe bijbelvertaling.

Auteur

Fred van Lieburg beschrijft op vlotte wijze de achtergronden en de gevolgen van de Dordtse Synode voor Nederland en Dordrecht, zowel in religieuze als in economische zin.

Auteur: Fred van Lieburg

 

01 – De Dordtse Synode 1618-1619

ISBN/EAN 978090-820342-4-0 – 30 pagina’s – soft cover