18 – Burgemeesters van Dordrecht

Burgemeesters van Dordrecht

Eerste burgers van 1200 tot heden

Burgemeesters van Dordrecht

Recente burgemeesters

Dit boekje – het achttiende in de reeks – verscheen ter gelegenheid van het afscheid van Ronald Bandell in 2010. Zoals bekend werd Ronald Bandell als burgemeester opgevolgd door Arno Brok, die in 2017 Commissaris van de koning in Friesland werd. Zijn opvolger is Wouter Kolff.

Van 1200 tot (ongeveer) nu

Vele burgemeesters hebben Dordrecht vanaf de 13e eeuw tot nu bestuurd. Het boekje is geschreven door Harco Bakker, die de burgemeesters ten tijde van de Republiek en in het Koninkrijk der Nederlanden de revu laat passeren, maar ook aandacht besteedt aan het burgemeesterschap in en na de Tweede Wereldoorlog.

Auteur: Harco Bakker

18 – Burgemeesters van Dordrecht

ISBN 978-90-76496-44-3 – 32 pagina’s – soft cover

17 – Kroniek van Dordrecht

Kroniek van Dordrecht

Een beknopte geschiedenis van Hollands oudste stad

Kroniek van DordrechtHoogte- en dieptepunten

De voormalige Stadsbibliothecaris van Dordrecht, Jan Alleblas, beschrijft duizend jaar geschiedenis in zesduizend woorden. ‘Kroniek van Dordrecht’ is een kroniekmatige opsomming van hoogte- en dieptepunten. Hoogtepunten zijn onder meer de eerste Vrije Statenvergadering van 1572 en de Dordtse Synode van 1618-1619. Een dieptepunt was de Sint Elisabethsvloed van 4121. Deze en andere gebeurtenissen uit de historie van Dordrecht komen beknopt aan de orde.

 

 

Auteur: Jan Alleblas

17 – Kroniek van Dordrecht

ISBN 978-90-76496-55-9 – 36 pagina’s – soft cover

 

16 – Een eeuw onderwijs in het Oranjepark

Een eeuw onderwijs in het Oranjepark

Een eeuw onderwijs in het Oranjepark

Een monument als schoolgebouw

Het monumentale schoolgebouw aan het Oranjepark werd honderd jaar geleden gebouwd ten behoeve van de gemeentelijke HBS en is een van de weinige gebouwen uit die tijd die in de stad nog bewaard zijn gebleven. Duizenden leerlingen volgden er onderwijs. Anthon Grootenboer en Govert Veldhuijzen hebben de geschiedenis te boek gesteld waarbij zij ook aandacht besteden aan de bijzondere gebruikers van de school tijdens de Tweede Wereldoorlog en de watersnoodramp.

 

 

Auteurs: Anthon Grootenboer en Govert van Veldhuijzen

16 – Een eeuw onderwijs in het Oranjepark

ISBN 978-90-76496-39-9 – 36 pagina’s – soft cover

15 – Dordrecht en het huis van Oranje-Nassau

Dordrecht en het huis van Oranje-Nassau

Dordrecht en het huis van Oranje-Nassau

Het huis van Oranje-Nassau is door de eeuwen heen nauw verbonden met de geschiedenis van Nederland. Zo ook met de geschiedenis van de stad Dordrecht. Was het niet in Dordrecht dat in 1572 de Staten van Holland besloten in verzet te treden tegen de Spaanse overheersing en Prins Willem van Oranje uitriepen tot stadhouder van Holland? Vanaf die tijd toonden stadhouders, prinsen, koningen en koninginnen uit het huis van Oranje-Nassau belangstelling voor Dordrecht, tot op de dag van vandaag. Behalve Koning Willem I bezochten zij allen Dordrecht. Dit boekje beschrijft deze bezoeken en de viering van festiviteiten rond het huis van Oranje-Nassau.

 

Auteur: Ton Molendijk

15 – Dordrecht en het huis van Oranje-Nassau

ISBN 978-90-76496-38-2 – 36 pagina’s – soft cover

14 – Dordrecht op het spoor

Dordrecht op het spoor

De trein als motor voor de stad

Dordrecht op het spoor

Dordrecht aangesloten

Ruim dertig jaar na de opening van Neerlands eerste spoorlijn van Amsterdam naar Haarlem krijgt Dordrecht een aansluiting op het spoorwegnet. Op 31 oktober 1872 wordt de lijn Rotterdam-Dordrecht-Breda in gebruik genomen.

Waterstaatsstation eerste klasse

De stad krijgt een station dat past bij haar positie als knooppunt in het spoorwegnet, een zogeheten Waterstaatsstation eerste klasse. Van dit type zijn er slechts twee – het andere station staat in Zwolle.

Op initiatief van Dordtse notabelen wordt de stad in 1885 ook aangesloten op de Merwe- en Waalspoorlijn, later bekend onder de naam ‘Betuwelijn’

Auteur: Rita Heiden

14 – Dordrecht op het spoor

ISBN 978-90-76496-36-8 – 36 pagina’s – soft cover

13 – De Dordtse hofjes

De Dordtse hofjes

Van middeleeuwse woonvormen tot modern alternatief..
De Dordtse hofjes

Nog zeven hofjes…..

Als goed bewaarde geheimen liggen de hofjes een beetje verscholen in de stad. Voorbijgangers stappen er niet zonder schroom binnen, benauwd om inbreuk te maken op de privacy van de bewoners. Van alle hofjes die Dordrecht telde, zijn er nog zeven over. Het oudste nog bestaande hofje dateert uit 1519: het Van Slingelandtshof.

Herwaardering

Nadat ze jarenlang hun nut hadden bewezen, waren hofjes lange tijd uit de mode. Door achterstallig onderhoud, geldgebrek en stadsvernieuwingsoperaties sneuvelden          vele hofjes. Vaak overleefden juist de oudste. Herwaardering valt de hofjes inmiddels ten deel. Marcel Sluijter besteedt aandacht aan alle nog bestaande hofjes, zoals de Regenten- of Lenghenhof en de Hallinqhof. Ook bevat het boekje interviews met enkele bewoners en regenten van Dordtse hofjes.

Auteur: Marcel Sluijter

13 – De Dordtse hofjes

ISBN 978-90-76496-35-1

 

12 – Ary Scheffer (1795-1858)

Ary Scheffer (1795-1858) 
Aty Scheffer

Dordrecht – Parijs

Het ongelofelijke levensverhaal van een jongen uit Dordrecht die op jeugdige leeftijd naar Parijs vertrok en daar een van de best betaalde, meest gevraagde en vaakst gereproduceerde schilders van zijn tijd werd.

Dordrechts Museum

Dit boekje is geschreven door Sander Paarlberg, conservator oude kunst van het Dordrechts Museum, dat een vrijwel volledig overzicht toont van het oeuvre van Ary Scheffer.

Auteur: Sander Paarlberg

12 – Ary Scheffer (1795-1858)

ISBN 978-90-76496-34-4 – 36 pagina’s – soft cover

11 – Wonderbaarlijk Dordrecht

Wonderbaarlijk Dordrecht

 

Wonderbaarlijk Dordrecht

Dordtse mirakelverhalen

Ruben Koman neemt de lezer mee op ontdekkingsreis langs middeleeuwse mirakelverhalen van en over Dordtenaren. Zo besteedt hij onder meer aandacht aan de legende van Sint Sura – die de opdracht kreeg een kerk te bouwen, de latere Grote Kerk – en de relikwie van het Heilig Hout, een typisch middeleeuws wonderverhaal. De oude vertellingen zijn aangevuld met moderne wonderverhalen die de auteur optekende in de periode 2003-2007.

 

 

Auteur: Ruben A. Koman

11 – Een dronk op Dordrecht

ISBN 978-90-76496-32-0 – 32 pagina’s – soft cover

10 – Een dronk op Dordrecht

Een dronk op Dordrecht

Een beknopte alcoholische geschiedenis

Een dronk op DordrechtAlcoholische handel

Dordrecht is de stad waar de biertap ooit continu open stond, waar de wijn royaal uitgeschonken werd en de jenever met gemak de bovenrand van het glas bereikte. Wijn werd hier ooit met scheepsladingen tegelijk verhandeld, bier werd hier in grote hoeveelheden gebrouwen en jenever en likeur wordt er, voor de échte fijnproever nog altijd ambachtelijk vervaardigd.

Reis door de tijd

In deze beknopte alcoholische geschiedenis van een welvarende handelsstad neemt auteur Kees Thies de lezer mee op een informatieve, maar vooral pretentieloze en zeker niet complete tijdreis vol wetenswaardigheden over Dordtse drank en Dordtse drinkers.

Auteur: Kees Thies

 

10 – Een dronk op Dordrecht

ISBN 978-90-76496-31-3 – 32 pagina’s – soft cover

09 – De watertorens van Dordrecht en Dubbeldam

De watertorens van Dordrecht en Dubbeldam

De watertorens van Dordrecht en DubbeldamPublieke functie

De watertorens op het Eiland van Dordrecht zijn van groot belang geweest voor de gezondheid en de hygiëne van de inwoners van Dordrecht en Dubbeldam. Door hun komst hoefde het drinkwater niet langer uit vervuilde sloten en havens gehaald te worden, maar kwam uit de kraan. Gezuiverd rivierwater werd via de reservoirs in de top van de torens naar de mensen thuis gepompt. Die van Dordrecht staat op een schiereiland aan het Wantij en weerspiegelt de bouwstijl van kastelen en kloosters. Die van Dubbeldam dateert uit een tijd dat gewapend beton het nieuwe wondermiddel was.

En nu… 

Door betere technieken binnen het waterleidingbedrijf werden ze overbodig, maar in de 21ste eeuw begon voor de torens een nieuwe fase in hun geschiedenis. De Dubbeldamse toren werd een ecologische bijenkorf en fungeert nu als hotel. Diezelfde functie heeft de toren aan het Wantij, die het middelpunt vormt van ‘Villa Augustus’, een prachtig complex van tuinen, kassen en een restaurant.

Auteur: André Oerlemans

 

09 – De watertorens van Dordrecht en Dubbeldam

ISBN 978-90-824376-4-5 – 32 pagina’s – soft cover – 3e druk 2016