28 – Van kaalslag tot nieuwbouw

Van kaalslag tot nieuwbouw

Van kaalslag tot nieuwbouw

Sanering van de Dordtse binnenstad 1958-1980

De sanering van de oude binnenstad is vrijwel nergens zo grondig aangepakt als in Dordrecht, niet alleen de aanzienlijke verpaupering, maar ook door de ambities van het stadsbestuur. De Dordtse binnenstad moest het kloppende hart van een zich snel ontwikkelende regio worden. Daarvoor was het noodzakelijk dat de verbindingen met de nieuwe buitenwijken en met de dorpen in de omgeving verbeterd en gemoderniseerd zouden worden. Volgens het Saneringsplan zouden ongeveer 1.900 woningen en andere panden, waaronder tientallen monumenten, het veld moeten ruimen. Het slopen van de veelal verkrotte woningen lukte nog wel, maar het heeft lang geduurd voordat alle kaalslaggebieden weer waren ingevuld.

Stadsvernieuwing 

Pas rond 1980 kreeg een andere vorm van stadsvernieuwing de overhand. Maar voor grote delen van de Bleijenhoek, de Steenstraat en omgeving en de Boogjes was het toen te laat. De schrijver Bert te Kiefte stelt de vraag: Was de sanering onvermijdelijk? Of is de binnenstad ten prooi gevallen aan een onverantwoorde vernieuwingsdrang van het toenmalige gemeentebestuur?

Auteur: Bert te Kiefte

28- Van kaalslag tot nieuwbouw

ISBN 978-90-820342-2-6 – 40 pagina’s – soft cover

27 – Dordtse impressionisten

Dordtse impressionisten

 

Dordtse Impressionisten

Impressionisme

De bekendste vertolkers van het impressionisme in Nederland zijn uiteraard de Haagse School en later de Amsterdamse impressionisten. In een aantal steden, waaronder Dordrecht, waren daarnaast groepen schilders bezig die zich lieten inspireren door de Haagse School.

Dordtse impressionisten

De Dordtse kunstschilder Peter van Loon schreef dit rijk geïllustreerde boekje over de Dordtse impressionisten, van Roland Larij tot en met Thomas van Heck, de laatste Dordtse impressionist. Kenmerkend voor deze groep, die ruim 100 jaar actief was, was de grote variatie aan onderwerpen.

Auteur:Peter van Loon

27 – Dordtse impressionisten

ISBM 978-90-842376-0-7 – 40 pagina’s – soft cover

26 – Dordrecht, de Poort van Holland

Dordrecht, de Poort van Holland

Dordrecht, De Poort van HollandStadspoorten aan land- en waterzijde

Dordrecht heeft ooit een groot aantal stadspoorten gekend. Vanaf de dertiende eeuw werd de stad beschermd door talrijke land‐ en waterpoorten. Nu, in de 21e eeuw, zijn daar nog maar twee poorten van over: de Groothoofdspoort en de Catrijnepoort. In dit boekje beschrijven de auteurs de Dordtse poorten, het doel dat zij dienden en geven de ontstaansgeschiedenis èn de teloorgang van de poorten weer.

 

 

Auteurs: Herman A. van Duinen en Cees Esseboom

26 – Dordrecht, de Poort van Holland

ISBN 978-90-820342-0-2  – 40 pagina’s soft cover

25 – Schouwburg Kunstmin

Schouwburg Kunstmin

Podium, passie en publiek

Schouwburg KunstminVereeniging Kunstmin

De twee auteurs vertellen het verhaal van het ontstaan en de wederwaardigheden van de Vereeniging Kunstmin die werd opgericht in 1846.

Eigen gebouw

Aan het einde van de 19e eeuw kreeg de vereniging een eigen schouwburg, ontworpen door de Rotterdamse architect Verheul. In de 20e eeuw ontwierp de bekende architect Sybold van Ravesteyn een geheel nieuw, prachtig interieur.

 

Auteurs: Geesken Bloemendal-ter Horst en Elisabeth van Heiningen

25 – Schouwburg Kunstmin

ISBN 978-90-67496-52-8 – 40 pagina’s – soft cover

 

 

 

24 – De Munt van Holland

De Munt van Holland

De Munt van HollandEen beknopte geschiedenis van de Dordtse Munt

De auteurs beschrijven de geschiedenis van de Munt van Holland vanaf de dertiende eeuw tot de sluiting van het munthuis in 1806. Zij besteden aandacht aan het Muntgebouw, de Munt als instelling en aan de mensen die betrokken waren bij het slaan en keuren van munten en penningen. De muntgezellen bijvoorbeeld vormden een apart wereldje binnen de Dordtse samenleving. Zij droegen speciale kleding en genoten vele voorrechten, zoals vrijstelling van allerlei belastingen.

 

 

Auteurs: Herman van Duinen en Cees Esseboom

24 – De Munt van Holland

ISBN 978-90-76496-53-5 – 40 pagina’s – soft cover

23 – Riddersporen

Riddersporen

De heren en huizen van de Merwede

RiddersporenHuis te Merwede 

Dit boekje gaat vooral over een van de huizen van de heren van de Merwede, het Huis te Merwede in Dordrecht. Al bijna 600 jaar staat het Huis als een verlaten ruïne aan de Merwede. De schrijver vertelt over de heren van de Merwede en de geschiedenis van het Huis.

Restauratie 

In de loop van de 20e eeuw werd de fundering van het Huis ontgraven en daarmee een deel van de gracht. Tijdens deze werkzaamheden werd een groot aantal bijzondere vondsten gedaan. In 2010 werd de ruïne verder opgeknapt.

Auteur: Nieky Klaus

23 – Riddersporen

ISBN 978-90-67496-51-1 – 32 pagina’s – soft cover

 

22 – De Bijbel in Dordrecht

De Bijbel in Dordrecht

De Bijbel in DordrechtProf. dr. Fred van Lieburg blikt terug op de geschiedenis van bijbels, bijbel-vertalingen en bijbelgebruik, toegespitst op de stad Dordrecht. Daarbij komen bijzonderheden naar voren over middeleeuwse handschriften, verkopers en drukkers van bijbels, teksten op gevelstenen en activiteiten rond vertalingen waaronder de Statenbijbel van 1637. Zie ook het boekje dat Van Lieburg schreef over de Dordtse Synode van 1618-1619 (no.1), waarvan ook een Engelse veretaling beschikbaar is.

 

 

 

Auteur: Fred van Lieburg

22 – De Bijbel in Dordrecht

ISBN 978-90-76496-50-4 – 32 pagina’s – soft cover

 

21 – Het Dordtse Dolhuis

Het Dordtse Dolhuis

Het Dordtse Dolhuis

Eerst..

De veelzijdige geschiedenis van het Dolhuis begint in de middeleeuwen, toen het pand in gebruik was als klooster door de Cellebroeders. In 1572 wordt het pand toegewezen aan de stad en het pand wordt geschikt gemaakt voor het opnemen van krankzinnigen of wel ‘dollen’. Later wordt het uitgebreid met een tucht- en werkhuis voor bedelaars, zwervers en criminelen. In 1723 wordt het dolhuis/tuchthuis verkocht en verhuizen de bewoners naar het Leprooshuis in de Vriesestraat.

En later..

Het gebouw wordt particulier eigendom en is dat nu nog steeds. Het complex was de afgelopen eeuwen onder meer in gebruik als blauwselfabriek en atelier voor glazenier Toon Berg. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd het een ontmoetingscentrum voor jongeren. Op dit moment biedt het complex onderdak aan een uitgaansgelegenheid en kantoren.

Auteurs: Herman van Duinen en Cees Esseboom

21 – Het Dordtse Dolhuis

ISBN 978-90-76496-48-1 – 36 pagina’s – soft cover

20 – Dieren in de Dordtse binnenstad

Dieren in de Dordtse binnenstad

Dieren in de Dordtse binnenstad

Van griffioen tot giraffe

Herman van Duinen neemt de lezer mee langs de veelheid aan dieren die de Dordtse binnenstad rijk is. Ze zijn te vinden aan gevels, op grafzerken, in familiewapens of staan als kunstobject te pronken. Naast dieren uit de natuur zoals leeuwen, adelaars, olifanten en zwanen zijn er ook mythologische dieren te zien: een griffioen, een kentauer en een eenhoorn. De auteur gaat uitgebreid in op deze dieren en hun betekenis.

Wandeling

Er is in het boekje een plattegrond met nummers opgenomen die verwijzen naar de genummerde afbeelding en beschrijving van een bepaald dier. Al wandelend in de binnenstad kunnen de beschreven dieren zo snel worden gevonden.

Auteur: Herman A. van Duinen

20 – Dieren in de Dordtse binnenstad

ISBN 978-90-76496-47-4

19 – Dordrecht in de oorlog en de oorlog in Dordrecht

Dordrecht in de oorlog en de oorlog in Dordrecht

Dordrecht in de oorlog en de oorlog in Dordrecht

Aanloop

Kees Weltevrede beschrijft in dit boekje wat er zich in Dordrecht afspeelde in de aanloop tot de Tweede Wereldoorlog, tijdens de oorlog en na 1945. Natuurlijk begint het met de opkomst van Hitler, de toenemende oorlogsdreiging en hoe Dordrecht zich zo goed mogelijk op een oorlog probeerde voor te bereiden.

Alle aspecten

Vrijwel alle aspecten van de oorlog, toegespitst op Dordrecht, komen aan de orde: het begin van de bezetting, de Duitsers in de stad, de veranderingen in het dagelijkse leven en de Jodenvervolging, maar ook het verzet en de hongerwinter. Tenslotte de Bevrijding en wat daarna kwam, de zuiveringen en de wederopbouw.

Auteur: Kees Weltevrede

19 – Dordrecht in de oorlog en de oorlog in Dordrecht

ISBN 978-90-76496-6-7 – 36 pagina’s – soft cover