Wie zijn wij?

Verhalen van Dordrecht

De boekjes in de serie “Verhalen van Dordrecht” worden uitgegeven door het Historisch Platform Dordrecht.

Wie zijn wij?

Het Historisch Platform Dordrecht is een stichting die als hoofddoel heeft het samenbrengen van organisaties en verenigingen die zich bezighouden met de geschiedenis van de stad. Regelmatig worden bijeenkomsten gehouden waar actuele ontwikkelingen worden besproken en naar mogelijkheden van samenwerking wordt gekeken.

De verhalen van Dordrecht

De boekjes in de serie “Verhalen van Dordrecht” gaan over de stad. In de eerste plaats over de geschiedenis van Dordrecht, met als voorbeeld “Kroniek van Dordrecht” (no.17) en belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis, zoals “De Dordtse Synode” (no.1) en “De Sint Elisabethsvloed” (no.7). Daarnaast besteedt de serie veel aandacht aan ons cultureel erfgoed, bijv. “De Dordtse hofjes” (no. 13) en “De Munt van Holland” (no. 24).

Andere boekjes gaan weer over de kunstenaars die de stad heeft voortgebracht, zoals Ary Scheffer, de Dordtse impressionisten en de leerlingen van Rembrandt. De boekjes worden steeds door andere auteurs geschreven, specialisten op hun gebied.

Alle titels en een korte samenvatting van de inhoud van de boekjes vindt u onder de knop ‘Uitgaven’. Als u op de hoogte wilt blijven van de verschijningsdatum van nieuwe boekjes, mail ons!

Wat doen we nog meer?

Het Historisch Platform verzorgt ook de cursus Dordtologie en een werkgroep doet onderzoek aan panden in de binnenstad geen Rijks- of Gemeentelijke monumenten) die mogelijk interessante details bevatten en ons iets kunnen vertellen over de bouwgeschiedenis, en dus over de geschiedenis van de stad.

Dordtse impressionisten   Impressionisme De bekendste vertolkers van het impressionisme in Nederland zijn …

Van zeil naar stroom en diesel Dordrecht en de binnenvaart ‘Hoe dichter …

Dordtse kapers op de kust Helden of schurken? Dordrecht heeft een piratenbuurt! …

Burgemeesters van Dordrecht Eerste burgers van 1200 tot heden Recente burgemeesters Dit boekje …

Reageren is niet mogelijk